Siri og Sara

Av Elin Lindtner

To venninner, Siri antrukket som golfspiller, og Sara i speiderdrakt
anno 1997.