Kurvmøblene er fra Madeira. Barnetegningene er skannet og forminsket på pc. Nissebarna har mange leker.
Globusen kom min sønn med etter en ferietur
i Sverige, det er egentlig en blyantspisser.
Dukkevogna fikk jeg av en tidligere nabo. Mange ting er suvernier og mange leker er fra kinderegg.

.